Projekto aprašymas

Projektu yra skatinamas darbingų ir ekonomiškai neaktyvių bei jauno verslo subjektų atstovų verslumo ugdymas bei savarankiško verslo pradžia ir plėtra Marijampolės mieste. Projekto metu 10-12 klasių moksleiviams bus organizuojama verslumo akademija bei bendrųjų įgūdžių mokymai darbingiems ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant jiems suteikti pagrindines kompetencijas, ugdančias verslumo gebėjimus, bus organizuojami pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kituose Lietuvos regionuuose įsikūrusias įmones ir įstaigas, siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių. Taip pat gyventojams bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą, o net 15 jaunų verslų gaus pagalbą: teminius mokymus, individualizuotas konsultacijos ir universalios darbo įrangos komplektus.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisijungs 10 savanorių, kurie atliks pagalbinį darbą organizuojant projekto veiklas, jas viešinant ir padedant įtraukti tikslinės grupės atstovus.

Projekto trukmė yra 24 mėnesiai nuo 2020 m. birželio 29 d. iki 2022 m. birželio 28 d.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0281

Projektą įgyvendina:

Projekto partneriai:

 

 

Daugiau informacijos www.vvpi.lt

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.