Projekto aprašymas

Projektu siekiama didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.  Siekiant įgyvendinti pagrindinius projekto tikslus, projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

  1. Informavimas ir individuali pagalba, siekiant pagerinti projekto dalyvių įsitraukimą į darbo rinką.
  2. Informaciniai – motyvaciniai renginiai, kurių metu tikslinės grupės atstovams bus pristatomas projektas, jo veiklos bei tolimesnės galimybės, taip pat dalis renginio bus motyvacinė/ verslumo ugdymo ar mokomoji paskaita, kontaktų – galimybių mugė.
  3. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas – neformaliojo švietimo profesiniai mokymai.

Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – suteiktos individualios konsultacijos bei pagalba įsitraukiant į darbo rinką ne mažiau nei 46 projekto dalyviams, projekto veiklos ir galimybės pristatytos 2 reginiuose, ne mažiau nei 18 projekto dalyvių, tikslinės grupės atstovų, suteikti profesiniai mokymai paremti neformaliojo švietimo pagrindais.

Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0526

Projekto partneriai:

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.