Projekto aprašymas

Projektu siekiama suteikti kokybiškas informavimo ir tarpininkavimo paslaugas, įdarbinant bei suteikiant mokymo paslaugas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant skatinti šių asmenų užimtumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

Siekiant įgyvendinti pagrindinius projekto tikslus, projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

– informavimas ir individuali pagalba, konsultavimas bei tarpininkavimas įdarbinant, siekiant pagerinti projekto dalyvių įsitraukimą į darbo rinką. Analizuojant dalyvių esamą situaciją ir galimybes įsilieti į darbo rinką, bus sudaromas veiksmų planas, kuris padės projekto dalyviui pasiekti rezultatus. Taip pat projekto veiklų koordinatorius bendradarbiaus su potencialiais darbdaviais, vykdydamas tarpininkavimo paslaugas. Organizuojami informaciniai mokomieji renginiai, kurių metu projekto dalyviai kels kompetencijas įvairiose srityse: susipažins ir praktikuosis viešojo kalbėjimo, verslumo, motyvacijos, laiko planavimo, CV rengimo ir kt. užsiėmimuose, susipažins su įvairiomis profesijomis, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse ir kitose veiklos, kurios projekto dalyviams suteiks žinių bei įgūdžių reikalingų sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką.

Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – suteiktos individualios konsultacijos bei pagalba įsitraukiant į darbo rinką ne mažiau nei 40 projekto dalyvių, suorganizuota 10 mokomųjų – informacinių renginių, projekto dalyvių kompetencijų kėlimui.

Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0527

Projekto partneriai:

  

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis

.